دعوت از اساتید جهت عضویت در کمیته علمی کنفرانس
1397/02/01

عضویت و همکاری در کمیته علمی کنفرانس

دبیرخانه کنفرانس بین المللی مهندسی عمران معماری و شهرسازی رستوک آلمان با افتخار از کلیه اساتید محترم که مایل به همکاری در کمیته علمی و داوری کنفرانس می‌باشند دعوت به عمل می‌آورد، از اساتید محترم که مایل به همکاری می‌باشند تقاضا می‌شود رزومه خود را به ایمیل دبیرخانه (info@civilconf.com) ارسال فرمایند.