برنامه‌های کنفرانس

 

  • سخنرانی‌های کليدی و نشست‌های علمی
  • ارائه مقالات برتر پذیرفته شده 
  • کارگاه‌ها و سمینارهای آموزشی تخصصی
  • برگزاری نشست‌ها و ميزگردهای علمي تخصصی
  • ارائه موردکاوری (Case Study) توسط اساتید مرتبط با محورهای کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی رستوک آلمان
  • سخنراني صاحب‌نظران و اساتيد برجسته و برگزاری پانل‌های تخصصی
  • برگزاری نمايشگاه تخصصی جانبی برای معرفی شرکت‌ها و کسب‌و‌کارهای مرتبط و معرفی محصولات و خدمات
  • تورهای تخصصی و گردشی در رستوک آلمان