تعرفه‌های ثبت‌نام

 

توجه: ثبت نام و ارسال مقاله به کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی رستوک رایگان می‌باشد، هزینه پس از نتیجه داوری قابل پرداخت می‌باشد.

 

ثبت نام غیرحضوری (ارسال مقاله)

تعرفه دانشگاه

از ۲ مرداد تا آخرین مهلت ثبت نام

تا ۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

تاریخ پرداخت هزینه 

-

۲۲۰.۰۰۰ تومان

۱۸۰.۰۰۰ تومان

ویژه دانشجویان

-

۲۴۰.۰۰۰ تومان 

۲۰۰.۰۰۰ تومان 

ویژه هیات علمی و اساتید دانشگاه

-

۲۶۰.۰۰۰ تومان

۲۳۰.۰۰۰ تومان

ویژه ثبت‌نام کنندگان آزاد

 

۱۳۰.۰۰۰ تومان

 

 

هزینه مقالات دوم، سوم و چهارم و...

 

* هزینه ثبت‌نام غیرحضوری، شامل دریافت پکیج کنفرانس و گواهینامه پذیرش مقاله می‌باشد.

* هزینه هر مقاله اضافی به شرط یکسان بودن نویسنده مسئول ۱۳۰.۰۰۰ تومان می‌باشد.

 

 

ثبت نام حضوری

تا ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۷

تا ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۷

 

Euro 1750

Euro 1450

ویژه دانشجویان

Euro 2200

Euro 1750

ویژه اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه

Euro 2600

Euro 2000

ویژه ثبت‌نام کنندگان آزاد

 

* هزینه حضور در کنفرانس برای هر نویسنده همکار 2200 Euro می باشد.

* هزینه ثبت‌نام حضوری، شامل حضور در کنفرانس، سه کارگاه تخصصی کنفرانس و پذیرایی نهار و ۲ وعده میان وعده، دریافت پکیج کنفرانس و دریافت گواهینامه حضور در کنفرانس + گواهینامه پذیرش مقاله می‌باشد.