ارسال پکیج کنفرانس
1397/06/09

دبیرخانه کنفرانس ضمن تقدیر از پژوهشگران محترم اعلام می دارد، گواهی و پکیج کنفرانس در بازه 15 تا 18 شهریور به ادرس پستی که در پنل ثبت نموده اید ارسال می گردد.لازم به ذکر است درصورت عدم ثبت ادرس پستی و یا اعمال تغییرات، در پنل ثبت نام ادرس پستی خود را اصلاح فرمایید.